Stillaser mellom to høye bygninger

07 oktober 2019
Mathias Bjelland
Stillaser mellom to høye bygninger

En utvikling i samfunnet

Verden ser veldig annerledes ut enn hva den gjorde for noen hundre år siden. Dette høres gjerne ut som en selvfølge, men sannheten er likevel at, selv om vi alltid har utviklet oss, så har dette aldri skjedd med samme hastighet som det gjør akkurat nå.

Dersom vi ser på samfunnet slik det var for 1 000 år siden, så finner vi et samfunn basert rundt jakt, fiske og lokal handel. Verdens samfunnet var ikke eksisterende på dette tidspunkt, vi mennesker var ikke engang klar over hvordan vår egen klode så ut. Det var store deler av verden Europeere ikke visste om.

Dersom vi hopper frem i tid til 1600 tallet, så finner vi mange endringer, men vi finner fremdeles sterke lokalsamfunn. Internasjonal politikk var mer formulert enn tidligere og det sto på dagsordenen på en annen måte, men ellers så samfunnet ganske likt ut som før. Mange slet med å ha råd til å leve og byer var som regel små og lite utviklet.

Den store endringen i bostilen

Stillaser var derimot med på å endre byene. Dersom vi hopper frem i tid til dagens samfunn, så ser vi plutselig en helt enorm endring. I dagens Norge er det veldig få mennesker som ikke har råd til å leve. De som sliter får som regel god hjelp av staten. Dagens samfunn er et samfunn som tar vare på mennesker på en bedre måte en noen sinne før.

Dagens samfunn er også samfunn som er i stand til å huse flere mennesker enn før, takket være høyblokker. Enhver by vil i dag ha store, påbegynte bygg med kompliserte stillaser på siden. Stillaser og manual arbeid gjør byggingen av dagens moderne samfunn mulig. Uten stillaser og kvalifiserte arbeidere så hadde vi slitt med å skulle huse alle. Disse utviklingene innenfor byggfag har spilt en stor rolle når det kommer til å skape et trygt og godt samfunn.

Flere nyheter