Stillaser mellom to høye bygninger

Stillaser mellom to høye bygninger

En utvikling i samfunnet

Verden ser veldig annerledes ut enn hva den gjorde for noen hundre år siden. Dette høres gjerne ut som en selvfølge, men sannheten er likevel at, selv om vi alltid har utviklet oss, så har dette aldri skjedd med samme hastighet som det gjør akkurat nå.

Dersom vi ser på samfunnet slik det var for 1 000 år siden, så finner vi et samfunn basert rundt jakt, fiske og lokal handel. Verdens samfunnet var ikke eksisterende på dette tidspunkt, vi mennesker var ikke engang klar over hvordan vår egen klode så ut. Det var store deler av verden Europeere ikke visste om.

Dersom vi hopper frem i tid til 1600 tallet, så finner vi mange endringer, men vi finner fremdeles sterke lokalsamfunn. Internasjonal politikk var mer formulert enn tidligere og det sto på dagsordenen på en annen måte, men ellers så samfunnet ganske likt ut som før. Mange slet med å ha råd til å leve og byer var som regel små og lite utviklet.

Den store endringen i bostilen

Stillaser var derimot med på å endre byene. Dersom vi hopper frem i tid til dagens samfunn, så ser vi plutselig en helt enorm endring. I dagens Norge er det veldig få mennesker som ikke har råd til å leve. De som sliter får som regel god hjelp av staten. Dagens samfunn er et samfunn som tar vare på mennesker på en bedre måte en noen sinne før.

Dagens samfunn er også samfunn som er i stand til å huse flere mennesker enn før, takket være høyblokker. Enhver by vil i dag ha store, påbegynte bygg med kompliserte stillaser på siden. Stillaser og manual arbeid gjør byggingen av dagens moderne samfunn mulig. Uten stillaser og kvalifiserte arbeidere så hadde vi slitt med å skulle huse alle. Disse utviklingene innenfor byggfag har spilt en stor rolle når det kommer til å skape et trygt og godt samfunn.

Stillas som hjelper med byggeprosessen

Stillas som hjelper med byggeprosessen

En helt annen verden

2019 er en helt annen verden enn hva vi har befunnet oss i tidligere. I gamle dager var jakt, fiske og generell overlevelse det eneste som var på dagsorden. Det eneste som hadde mening var overlevelse fra dag til dag.

I disse tider fungerte hele samfunnet på en helt annen måte. Det var ingen struktur, det var ingen faste jobber og det var absolutt ingen bygninger. De aller fleste mennesker bodde i huler, eller i ganske grunnleggende hytter de bygget selv.

Dersom vi går litt lenger frem i tid finner vi et samfunn som var mye mer organisert. Middelalderen kom med samfunn som satte arbeid og innsats for land og konge som det aller viktigste. Her var det mye som ble gjort på mer moderne måter enn før, men den generelle befolkningen hadde ikke spesielt gode forhold.

Mat og drikke er absolutt essensielt dersom man skal kunne overleve, men det å ha en god bolig er også noe som bør ansees som livsviktig. Gode boliger til folk flest var ikke en prioritet i middelalderen. Det skulle gå flere år før en god bolig til mannen i gata var noe annet enn en luksusdrøm.

Metropolene regjerer vårt samfunn

I dette hypermoderne landskapet møtes vi av stillaser og påbegynte bygninger slik som fra https://www.strandstillas.no/. Vi finner industriområder overalt og naturen begynner å forsvinne. Alt dette er i et søk etter komfort og trygghet for oss mennesker.

Dagens samfunn kan ikke sammenliknes med samfunnene beskrevet ovenfor. I dag har vi biler og busser i gatene. Vi har metropoler fylt med millioner av mennesker og vi har skyskrapere hvor flere tusen mennesker har sin egen bolig.

Noen stiller seg et spørsmål om vår utvikling er verdt dette. Naturen begynner å forsvinne og erstattes raskt med skyhøye bygninger fulle av mennesker. Verden har forandret seg noe helt enormt fra tiden hvor vi brukte dagene i små hytter uten mat, men det kan ikke være tvil om at vi mennesker nå har det mye bedre.